Produkty

Produkty

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (tzw. OC komunikacyjne)

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznychponad ustawową sumę gwarancyjną (tzw. OC komunikacyjne nadwyżkowe)

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w systemie zielonej karty (ZK)

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej przewoźnika drogowego (tzw. zabezpieczenie finansowe pod licencję transportową)

OC

Ubezpieczenie autocasco pojazdów mechanicznych (AC)

AC

Ubezpieczenie assistance pojazdów ciężarowych (Truck Assistance)

Assistance

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej kierowcy

OC

Ubezpieczenie kierowców podczas podróży zawodowej

NW

O nas

Denea świadczy swoje usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego od roku 2019, wywodząc się z firmy brokerskiej ”TC Broker”sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie – wiodącego brokera ubezpieczeń transportowych.

Denea działa jako broker ubezpieczeniowy. Zajmujemy się ubezpieczeniami dla branży TSL – ubezpieczenia komunikacyjne flot pojazdów, ubezpieczeniami mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym, ubezpieczenie oc przewoźnika drogowego.

klientów

umów

szkód

Dystrybucja ubezpieczeń

Działając w imieniu Denea Broker spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie (zwana dalej Spółką), spełniając ustawowy obowiązek wynikający z ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 2486 z późn. zm.) informujemy, że:

1. brokerem ubezpieczeniowym jest Spółka, w związku z czym Spółka wykonuje działalność brokerską w zakresie ubezpieczeń, siedziba Spółki mieści się w Olsztynie (kod pocztowy 10-511) przy ul. Kopernika 10B/1;

Denea Twój ekspert

Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z nami. Jestesmy zawsze do Twojej dyspozycji
tel. + 48 888-816-408; e-mail: adrian.lendzion@denea.pl

Denea Broker sp. z o.o.
ul. Kopernika 10B/1,

10-511 Olsztyn
NIP: 5851489216

adres korespondencyjny
ul. Jagiellończyka 31 lokal U3,
10-062 Olsztyn

Kontakt:
tel. + 48 888-816-408
e-mail: adrian.lendzion@denea.pl

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806468. Kapitał zakładowy 5000 złotych.